Podmienky súťaže

40-dňová výzva: Harmónia tela a duše 2020

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže s názvom “40-dňová výzva: Harnónia tela a duše 2020” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 9.11.2020 do 18.12.2020.

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:
Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, bude po dobu 40 dní cvičiť v programe "Harmónia tela a duše 2020" a po skončení výzvy vyplnia dotazník, ktorý budeme posielať. Následne, najneskôr 11.1.2021 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Určenie výhercov:
Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných odpovedí z dotazníkov všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 21 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:
1. hlavná cena – pobyt pre celú rodinu (až 12 ľudí) na 2 noci v Kolíske pokoja v hodnote 400 € - Lucia F.

2. hlavná cena - pobytový víkendový kurz pre 2 osoby "Liečivé bylinky a výroba domácej kozmetiky" na Horskom Ranči v hodnote 286 € - Mária M.
 

1. cena – 5-týždňový online tréning Nad vodou od Katky Runa v hodnote 195 € - Gabriela S.

2. cena – kniha Hormonálna joga a online kurz Hormonálnej jogy od Mirky Bartošovej v hodnote 108,90 € - Jindra K.

3. - 4. cena – 2 x 100 € poukážka na výber legín, šport.podprsenky (možnosť ušitia na mieru) v eshope Simply Fit - Jana T.Mária K.

5. cena – super mixér MultiFresh Basic Delimano v hodnote 99 € - Daša B.

6. cena – ročné Fitshaker premium členstvo v hodnote 79 € - Zuzana P.

7. cena – obliečka na vankúš z jedinečného 100 % prírodného morušového hodvábu najvyššej kvality 6A od Dreamlove v hodnote 74,99 € - Zuzana F.

8. - 10. cena – 3x HairCell Therapy sada od Expert na vlasy v hodnote 3 x 69 € - Eva B., Anna Z.Gabriela K.

11. cena – set proti celulitíde a jesenný balíček od Renovality v hodnote 65,10 € - Katarína K.

12. cena - set kuchárskych kníh Z Fitka do kuchyne 1, 2 a 3 od Fitshaker v hodnote 63,80 € - Monika F.

13. cena - konjaková hubka, bylinný kúpeľ ryžové otruby a zázvor, washi kúpeľná utierka na telo od Sakura Cosmetics v hodnote 62 € - Linda A.

14. cena - kozmetický balíček od Two cosmetics v hodnote 60 € - Kristína P.

15. cena - balenie pleťových masiek Rosehip Peeling Mask a Shea Hydratation Mask s kozmetickou čelenkou od Marina Miracle v hodnote 59,70 € - Nadežda M.

16. cena - set kuchárskych kníh Z Fitka do kuchyne špeciál I, II a III od Fitshaker v hodnote 58,70 € - Frederika N.

17. cena - keramický hrnček Molly Blue 400 ml, vonná sviečka Yoga - Healing, ovocný čaj - Very Berry, darčeková taška od Bella Rose v hodnote 57,69 € -Kateřina Š.

18. cena - 3x lahodný lieskovo-orieškový krém Fitnutka v hodnote 41,70 € - Lenka B.

19. - 23. cena - 5 x 2 ks omladzujúcej masky s kyselinou glykolovou od značky prírodnej kozmetiky Dulcia v hodnote 5 x 39,80 € - Lenka H., Andrea P., Markéta M., Monika K. T.Kristína L.

24. cena - balíček obsahujúci kvalitné rastlinné oleje a sprchové gély Nobilis Tilia v hodnote 37 € - Eva U.

25. cena - prírodný termofór, soľ do kúpeľa, prírodná silica a relaxačná maska na oči (kolekcia sleep well) od eshopu Ezo v hondote 35 € - Jitka P.

26. cena - kniha Zdraví papkáči od Fitshaker v hodnote 28,50 € - Katka K.

27. cena - balíček Psyllium corn snack od Vemica v hodnote 28 € - Michaela B.

28. cena - set tričko s nápisom Každý deň si obliekam úsmev v limitovanej edícii + fitness nálepky 2021 od Fitshaker v hodnote 27,80 € - Mária P.

29. cena - súprava 2 CD KOLO ROKA od Kristínky Dubajovej v hodnote 26 € - Klára P.

30. - 34. cena – 5 x 2 ks 250 g kávy Mallay v hodnote 5 x 20,80 € - Tánička V., Monika K., Eva P., Paulína P.Dominika D.

35. cena - darčekový set od Matúša Špirka v hodnote 17 € - Simona B.

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

 

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 8.2.2021.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

8. Osobné údaje:
Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia nahraná v mojom konte, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.harmonickavyzva.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a pod.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené v Ochrane osobných údajov Usporiadateľa.

9. Dane:
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 2. 11. 2020

Fitshaker, s.r.o.